Библи Үндсэндээ

“Библи Үндсэндээ” сургалт нь Христийн Монгол дагалдагч бүрийн заавал сурах ёстой хичээл юм. Энэ сургалтыг Др. Жон Фрайман гуай зохиосон юм. Харин 40 гаруй орны хэлээр хөрвүүлэх олон улсын төслийг Др. Рик Гриффит профессор удирдсан билээ. Монгол хэл дээрх төслийг ерөнхийд нь Мараната Хэвлэлийн газар (www.maranata.mn) удирдсан болно. Энэ хичээлийг Монгол хэлнээ бүрэн хөрвүүлэхэд хамтран ажилласан орчуулагч нартаа баярлалаа.

Энд тавигдсан материалыг үнэгүй татаж авч болох ба энэ сургалтыг өөрийн сүм чуулгандаа урьж заалгаж болно. Энэ сургалтыг сүм чуулгандаа заалгах бол анги бүрдүүлэлт хамгийн багадаа 25 хүнтэй байх ёстой ба тодорхой төлбөртэй болохыг анхаарна уу. Энэ сургалтыг “Мараната Сургалт” 2007 оноос хойш 25 гаруй удаа зааж давхардсан тоогоор 800 орчим итгэгчдийг сургажээ. “Мараната Сургалт”-тай холбогдох утас: 9655-8590.

Библи Үндсэндээ сургалттай холбоотой тэмдэглэл

2008 (v1.0.0)
Бурханы нэрс (v1.0.0)

БиблиҮндсэндээ сургалтын Монгол гарын авлага

Хэсэг 1 Сурагчийн гарын авлага_mon_bb_0000_v2.0.0.pdf
Хэсэг 2 Сурагчийн гарын авлага_mon_bb_0000_v2.0.0.pptx

Монгол хичээлийн слайд

01-ЭХЛЭЛ-Б7ЧЕ-77 (v1.0.0)
02-ГАЗРЫНЗУРАГ-85_mon_bb_0000_v2.0.0.pptx
3a-БҮТЭЭЛ-27 (v1.0.0)
3b-АБРАХАМ-ИОСЕФ-85 (v1.0.0)
3c-МОСЕ-ИОШУА-51 (v1.0.0)
3d-3НИЙГЭМ-71_mon_bb_0852_v3.pptx
3e-ЧИМЭЭГҮЙҮЕ-34_mon_bb_0000_v2.0.0.pptx
3f-ЕСҮС-94_mon_bb_0000_v2.0.0.pptx
4s-ТОВЧЛОЛ-19 (v1.0.0)
5a-СУУРЬ1-62 (v1.0.0)
5b-СУУРЬ2-86 (v1.0.0)
06-НЭЭЛТТЭЙБИБЛИ-42_mon_bb_6996_v3.pptx
07-ХГОРШИЛ-86 (v1.0.0)
08-ШГОРШИЛ-97 (v1.0.0)
09-ДҮГНЭЛТ-40 (v1.0.0)

________________________

Hotlinks: Монгол (Mongolian)Шинэ Гэрээний үеийн байдалШинэ Гэрээний НомлохуйШинэ Гэрээний Тойм •  Хуучин Гэрээний суурьХуучин Гэрээнээс НомлохуйНомлох УхаанБибли ҮндсэндээТеологи

 

en_USEnglish