Шинэ Гэрээний Тойм

Библийн Хуучин болон Шинэ Гэрээгээр мэргэшсэн Др. Рик Гриффит Монгол итгэгчдэд зориулан өөрийн 35 жилийн нөр их хөдөлмөрөөр бий болгосон судалгаа, хичээлийн слайдаа бүрэн нээлттэй, үнэгүйгээр толилуулж байна. Хичээл бүрийг слайд дээр бэлтгэсэн бөгөөд сонирхож буй хичээлийн холбоос дээр дарснаар (эсвэл компьютерийнхээ хулганы баруун товчийг дарж “хадгалах” командыг сонгосноор) өөрийн компьютертээ хуулж авч болно.

1. Шинэ Гэрээний тойм хичээлийг Монгол, Англи хэлээр хуулан авч болно. Веб сайт дээрх англи нэр нь: “NT Survey Mongolian & English” гэсэн байгаа.

2. Мөн Библийн газарзүй хичээл байгаа. Веб сайт дээрх aнгли нэр нь: “NT Backgrounds Mongolian” гэсэн байгаа.

3. “Да Винчигийн коод” ном хэрхэн Христитгэлийг булингартайгаар харуулсан залийг илчилсэн лекцийн слайд баруун баганы доор байгаа болно. Веб сайт дээрх aнгли нэр нь: “Da Vinci Code Rebuttal in Mongolian” гэсэн байгаа.

танилцуулга

00-Сайн мэдээний номууд-37_mon_ns_5796_v3.pptx
05-Үйлс-21_mon_ns_7284_v4.pptx
06-Ром-67_mon_ns_4942_v1.0.0.pptx
07-1 Коринт-20_mon_ns_7964_v1.0.0.pptx
08-2 Коринт-29_mon_ns_4953_v1.0.0.pptx
09-Галат, Тесалоник-36_mon-ns_4865_v1.0.0.pptx
10-Хорихоос бичсэн захидлууд-47_mon-ns_0845_v1.0.0.pptx
18-Филемон-111_mon_ns_4148_v6.0.pptx
19-Бүгдэд бичсэн захидлууд-49_mon-ns_3553_v2.0.0.pptx
24-2 Иохан-120_mon_ns_5563_v7.0.pptx
25-3 Иохан-102_mon_ns_5085_v4.0.pptx
26-Иуда-125_mon-ns_5957_v5.0.pptx
27-Илчлэл-49_mon_ns_1346_v4.0.pptx

________________________

Hotlinks: Монгол (Mongolian)Шинэ Гэрээний үеийн байдалШинэ Гэрээний НомлохуйШинэ Гэрээний Тойм •  Хуучин Гэрээний суурьХуучин Гэрээнээс НомлохуйНомлох УхаанБибли ҮндсэндээТеологи

en_USEnglish